Preplávame s Vami more účtov

Vitajte u nás!


Spoločnosť ECONOMIA s.r.o. bola založená v roku 2012 ako nasledovník SZČO poskytujúcej komplexné účtovné a ekonomické služby.


ECONOMIA s.r.o. využíva viac ako 20-ročné odborné skúsenosti svojho zakladateľa a spolu so svojimi spolupracovníkmi prináša klientom maximálny komfort a kvalitu pri spracovaní účtovnej agendy.

Ján Repka

Ján Repka

konateľ

Služby

Spoločnosť ECONOMIA s.r.o. poskytuje nasledovné účtovné služby:


kompas
 • spracovanie jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva
 • príprava dokladov na spracovanie – triedenie, zakladanie
 • spracovanie daňového priznania pre daň z príjmu
 • spracovanie daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty
 • ekonomické a účtovné poradenstvo
 • príprava podkladov a komunikácia s bankami pri získavaní úveru, resp. cudzích zdrojov
 • poradenstvo pri zahájení činnosti, resp. založení spoločnosti
 • elektronická komunikácia s vybranými inštitúciami

Reality

Spoločnosť ECONOMIA s.r.o. poskytuje svojim klientom asistenciu:


 • pri obstaraní nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta
 • pri predaji nehnuteľnosti
 • spracovanie daňového priznania pre daň z príjmu
 • spracovanie daňového priznania pre daň z pridanej hodnoty
maják

Cenník


Jednoduché účtovníctvo
Počet položiek Neplatca DPH/mesačne Platca DPH/mesačne
1 - 50 50 € 70 €
nad 51 0,95 € / položka 1 € / položka
Podvojné účtovníctvo
Počet položiek Neplatca DPH/mesačne Platca DPH/mesačne
1 - 50 90 € 120 €
nad 51 1,05 € / položka 1,10 € / položka
Daňové priznanie - daň z príjmu - vypracovanie
Fyzická osoba - typ A (zamestnanec) 40 €
Fyzická osoba - typ B (uplatňovanie paušálnych výdavkov) 70 €
Fyzická osoba - typ B (preukázateľné výdavky + účtovná závierka) 90 €
Právnická osoba (výkazy + účtovná závierka) 200 €
Mzdové účtovníctvo
Spracovanie a evidencia mzdy / odmena konateľa 30 € / osoba
Spracovanie a evidencia mzdy / 1-20 zamestnancov 16 € / osoba
Spracovanie a evidencia mzdy / 21-50 zamestnancov 14 € / osoba
Ročné zúčtovanie dane na žiadosť zamestnanca 25 € / osoba
Prihláška, odhláška zamestnanca - zvlášť SP, ZP 15 € / osoba
Ostatné služby
Spracovanie cestovného príkazu 7 € /ks
Spracovanie zahraničného cestovného príkazu 12 € /ks
Daň z motorových vozidiel 20 € / vozidlo
Kniha jázd 12 € / vozidlo / mesiac
Príprava dokladov na evidenciu - triedenie, zakladanie 25 € / mesiac
Konzultácie a poradenstvo 30 € / hodina

Cena za poskytnutie služby sa stanovuje vždy na základe dohody s klientom,
v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb.


Všetky ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 01.01.2023.

Kontaktujte nás